Kanun Yararına Bozma Nedir?

Kanun Yararına Bozma Nedir?

Kanun Yararına Bozma, istinaf ve temyiz incelemesinden geçmeksizin kesinleşen, ancak hukuka aykırılıklar bulunan karar ve hükümlerin bozulması istemiyle Adalet Bakanlığı tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurulması işlemidir.

Ceza Muhakemesi Kanunu madde 309’da düzenlenen kanun yararına bozma hükmü uyarınca; bir karar istinaf veya temyiz kanun yoluna tabi değilse ya da istinaf veya temyiz kanun yoluna tabi olmakla birlikte bu kanun yollarına başvurulmaksızın kesinleşmiş kararlardan ise o karar aleyhine kanun yararına bozma isteminde bulunulabilir.

Aleyhine kanun yararına bozma başvurusu yapılacak olan karar/hüküm, hem maddi hukuka hem de usul hukukuna ilişkin hukuka aykırılıklar içerebilir. Her iki hukuka aykırılık halinde de kanun yararına bozma kanun yoluna gidilebilir.

Kanun Yararına Bozma Süresi Ne Kadardır?

Kanun yararına bozma olağanüstü kanun yollarından biri olması sebebiyle herhangi bir süreye bağlı değildir.

Kanun Yararına Bozma Dilekçesi Nereye Verilir?

Kanun yararına bozma, Adalet Bakanlığı’na hitaben bir “kanun yararına bozma dilekçesi” verilerek talep edilir. Kanun yararına bozma dilekçesinin yargılamanın yapıldığı mahkeme veya savcılık aracılığıyla verilmesinde fayda vardır.

Kanun yararına bozma başvurusunu yapma yetkisi CMK m. 309 uyarınca Adalet Bakanlığı’na aittir. Bu noktada kişilerin ise kanun yararına bozma başvurusu yapılması adına Adalet Bakanlığı’na başvurması gerekmektedir. Başvurunun muhatabı Adalet Bakanlığıdır. Kişi kanun yararına bozma dilekçesini Adalet Bakanlığı’na gönderilmek üzere hükmü veren mahkemeye veya mahkemenin bağlı olduğu Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapacaktır. Ardından bu başvuru Adalet Bakanlığı’na ulaştırılacaktır.

Kanun Yararına Bozma Başvurusu Nasıl Yapılır?

Kanun yararına bozma başvurusu sanık, katılan, cumhuriyet savcısı veya müdahil olan kişiler ve bu kişilerin vekilleri ve müdafileri tarafından yapılabilir. Yapılan başvuru neticesinde Adalet Bakanlığı, başvuruya esas karardaki hukuka aykırılık iddialarını yerinde görürse Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na ilgili kararın kanun yararına bozulması için nedenlerini de belirterek başvuruda bulunur. Bunun üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı yazılı olarak bildirilen nedenleri aynen izah ederek, ilgili kararın veya hükmün bozulması talebini içeren yazısını Yargıtay ilgili ceza dairesine gönderir. Yargıtay, ileri sürülen nedenleri yerinde görürse ilgili kararı veya hükmü kanun yararına bozar.

Kanun yararına bozma talebinin Adalet Bakanlığı tarafından reddedilmesi halinde ise bu karar başvuru yapan kişiye tebliğ edilir.

Olağanüstü kanun yollarından biri olan kanun yararına bozma başvurusundan olumlu sonuç alınabilmesi adına bu alanda uzmanlaşmış Avukatlardan hukuki destek alınması önem arz eder. Eğer ki başvuru CMK m.309 hükmünde yer alan bozma nedenlerine uygun olmaz ve hukuki gerekçeler doğru şekilde tespit edilemezse başvuru reddedilecek ve kişiler için telafisi olmayacak sonuçlar ortaya çıkacaktır.

0 Paylaşımlar

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*